up.jpg (30565 bytes)

 

 

 

 

舊網頁中的美麗作品,再次與大家共享

尋訪春天美麗的大崗校園,少不了我飛舞的美姿。我生在這裡、長在這裡,也愛在這裡,所以我說...我的春天在大崗

 egg.jpg (13452 bytes)

山芥菜(食草)上的卵粒

pupa.jpg (7940 bytes)

lure.jpg (18039 bytes)

名花有主,拒絕誘惑

lay.jpg (18632 bytes)

 仔細產卵在食草上,小孓孓出生後方便覓食

juven.jpg (10712 bytes)

吃是小朋友(幼蟲)最常做的事

suck.jpg (10926 bytes)

快樂的吸食花蜜(成蟲)

cross.jpg (14529 bytes)

交尾

egg.jpg (13452 bytes)

 期待新生命,會是大崗動人的愛情傳說